Çini Sanatı

İslam mimarisinde 9.yy'da kullanılmaya başlanan çini sanatında, geometrik desenli çini ve çini mozaikler içeride tercih edilirken, dış mekanlarda sırlı veya sırsız tuğlalar kullanılmıştır. İlk dönemlerde çini, mozaik veya sırlı boyama tekniğiyle üretilmiş ve üzerinde lacivert, mavi, türkuaz, siyah, sarı gibi renkler ile rumi, kufî yazılar, geometrik şekiller, stilize motifler kullanılmıştır.

16.yy'dan itibaren ise “sıraltı” diye adlandırılan teknik kullanılmaya başlanır. Bu pano içinde de kullandığımız sıraltı tekniğinde, kuvars tozu ile üretilen çini karolara önce astar çekilir, sonra istenen desen kömür tozu ile geçirilir ve dış hatlarını belirlemek için oksit boyalar ile desenin sınırları çizilerek içleri, doğal pigmentlerle oluşturulmuş renklere boyanır. Hazırlanan çini levhanın üzerine sır uygulandıktan sonra kurutulur ve fırına verilir. Fırında, ince bir cam tabakası halini alan saydam sır altında tüm renkler ortaya çıkar.

Osmanlı saray üslubu, İznik'te üretildiği bu klasik dönemde, çeşitli sanat yapıtlarıyla birlikte çini sanatında da en zengin ve kaliteli dönemini yaşamıştır. Bu dönemde türkuaz, kobalt, yeşil, mor gibi renklere ancak yarım yüzyıl kadar sürebilecek olan orijinal bir mercan kırmızısı da katılır. Uzun bir dönem, bilgi ve belge bırakmadan yok olan İznik çinisi, günümüzde geleneksel yöntemlerle yeniden üretilebilmekte, aslına uygun olarak duvar çiniciliği ve kullanma seramiği ile devam etmektedir. 

The Art of Enamelled Tile

Geometrically designed tiles and mosaic tiles have been preferred for inside of the buildings whereas glazed or unglazed bricks have been used for outside of the buildings in the Art of Enamelled Tile which started to be used in Islamic architecture in the 9th century. During the first periods the tiles were produced with the mosaic or glazed painting technique and the colours such as dark blue, blue, turquoise, black, yellow and caligraphies in rumi and kufic styles, geometrical patterns, stilized motifs were used on these tiles.

Since 16th century the tecnique called “under glaze” has been used. In this tecnique ,which we have used in this panel as well, first a lining is laid on the surface of the tiles made of silica powder, then the aimed pattern is transfereed with the help of coal dust. The contours of the aimed pattern are drawn with oxide paints in order to determine the external lines and insides of the pattern are painted with colours made of natural pigments. The tiles prepared in this way are dried and put into kiln after lining is laid on them. All of the colours under the lining which turns into transparent and glassy in the kiln emerge.

The Ottoman palace style in the art of enamelled tile in this classical period when they were produced in Iznik lived its golden age along with various works of art. In this period, an original coral red which would last only about a half century was added to the colours such as turquoise, cobalt-blue, green and violet. Iznik Tile Art which had vanished without leaving any information or documents for a long time is being reproduced again with the traditional techniques today and go forward with wall decoration tile-making and ceramics in accordance with the original Iznik style.