Algeria Festival of Miniature and Illumination

Algeria Festival of Miniature and Illumination, Cezayir’in Tarihi kenti Tlemcen’de düzenlenen uluslararası tezhip ve minyatür festivali ve yirmiden fazla ülkeden, sanatçı biraradaydık. İki defa katıldığım bu organizasyonda, sanatcı dostlarımızla beraber sanat ile ilgili bir çok paylaşımda bulunduk, farklı ülkelerden dostlar edindik ve kendi ülkemizin sanatını atölye çalışmaları ile anlattık .(2012)

Algeria Festival of Miniature and Illumination, the international illumination and miniature festival held in Tlemcen, the historical city of Algeria, and we were together with artists from more than twenty countries. In this organization that I attended twice, we shared a lot about art with our artist friends, we made friends from different countries and talked about the art of our country through workshops. (2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s