Eskİşehİr Anadolu Ünİversİtesİ Eğİtİm Fakültesİ Çalıştayı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çalıştayı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ile beraber, onların yoğun ilgileri ile güzel bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Bu yetenekli öğrencilerimiz ile  minyatür sanatının tarihini, tekniğini, günümüzde minyatür sanatı kullanılan sanat üretimlerini anlattığım bir sunum ve atölye çalışması gerçekleştirdim.   (2018)

We held a nice workshop with Eskişehir Anadolu University Education Faculty Workshop, Fine Arts Education Department students, with their intense interest. I held a presentation and workshop with these talented students in which I explained the history and technique of miniature art, and art productions using miniature art today. (2018)