Türk Sanatının Yapı Taşları&Ardında İz Bırakanlar

Değerli hocalarım ile yeraldığım ‘Türk Sanatının Yapı Taşları’ ve sonrasında ‘Ardında İz Bırakanlar’  sergilerinin benim için ayrıca önemi, kıymetli bir kitabın içerisinde minyatür sanatımızı anlattığım bölüm ile yeralmak oldu. Emek veren herkese teşekkür ederim. 2017 ve 2018

The ‘Building Stones of Turkish Art’ and later ‘Those Who Leave Traces’ exhibitions, in which I took part with my esteemed professors, were also important for me to take part in the section where I explained our miniature art in a valuable book. Thank you to everyone who contributed. 2017 and 2018

Monaco  “Tarİhİ Denİz Harİtaları ve Akdenİz” Sergİsİ

Exposition ‘Artes Arines Historiques et Metiterrane’, Yatch Clup de Monaco, Monte Carlo.  Monaco  

“Tarihi Deniz Haritaları ve Akdeniz” Sergisi,  Ali Rıza İşipek küratörlüğünde hazırlandı.
Sergi için çalıştığım yirmi minyatür ile değerli sergide yer almaktan mutluyum. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen önemli davetliler ile Monaco Prensi II Albert ve şehrin ileri gelenleriyle beraber açılış oldu. Sergi Uluslararası Hidrografi Örgütü (international hydrography organisation IHO), Monako Oşinografi Müzesi (Oceanographic Museum of Monaco), TINA (the turkish foundadition of underwater archaeology), SSI (Space systems international monaco), Tüpraş, Vakko ve THY destekleri ile gerçekleşti. Ülkemiz için gurur verici bir organizasyon ile denizcilik tarihimiz anlatılmış oldu (2019)

Exposition Artes Arines Historiques et Metiterrane’, Yatch Club de Monaco, Monte Carlo, Monaco.

“Historical Nautical Charts and the Mediterranean” Exhibition was curated by Ali Rıza İşipek. I am happy to take part in the valuable exhibition with twenty miniatures that I worked on for the exhibition. The opening was held with important guests from Turkey and different countries of the world, including the Prince Albert II of Monaco and the notables of the city. The exhibition was held with the support of the International Hydrographic Organization (IHO), Monaco Oceanographic Museum of Monaco, TINA (the Turkish foundation of underwater archaeology), SSI (Space systems international Monaco), Tüpraş, Vakko and Turkish Airlines. Our maritime history was explained with an organization that makes our country proud. (2019)

“Civilisation Beyond Time” sergİsİ

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Özbekistan” projesinde proje sanatçısı olarak yer aldım. Serginin İstanbul açılışından sonra ve Özbekistan’da açılış ve workshop aktivitelerinde bulundum. Büyük ilgi gördük. Özbekistan sergisi için çalıştığım Semerkant ve Hiva minyatürlerimin şehirlerini ayrıca Taşkent ve Buhara’yı bizzat ziyaret etme şansım oldu. (2019) 

A “Civilization Beyond Time” exhibition, Art Gallery of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan. I took part in Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Uzbekistan” project as a project artist. After the opening of the exhibition in Istanbul and in Uzbekistan, I participated in the opening and workshop activities. We got a lot of attention. I had the chance to personally visit the cities of my Samarkand and Khiva miniatures, as well as Tashkent and Bukhara, where I worked for the Uzbekistan exhibition. (2019)

NAKKAŞNAME

Kişisel sergim “NAKKAŞNAME” 7 Ekim 2017  tarihinde Zeytinburnu Belediye’sinde açıldı ve sergi bir ay devam edecek. Minyatür sanatı ile tanışalı yirmi iki sene bitti ve bu yolculuk bana çok güzel dostlukları, farklı bakış açılarını, kendi tarih ve zenginliğimizi anlamayı, hayata dokunmanın zerafetini, kendimi ifade etme şansını, bildiğimi aktarmayı, paylaşmanın güzelliğini, gönül birlikteliğinin sanat olduğu bir dünyayı hediye etti. Minyatürlerimi içeren, “Nakkaşname” kitabımı ise sergi açılış günü gelen dostlarımıza hediye ettik (2017) 

My personal exhibition “NAKKAŞNAME” was opened in Zeytinburnu Municipality on 7 October 2017 and the exhibition continued for one month. Twenty-two years have passed since I met the art of miniature and this journey has given me wonderful friendships, different perspectives, an understanding of our own history and richness, elegance of touching life, the chance to express myself, conveying what I know, the beauty of sharing, and a world in which heart unity is an art. We presented my “Nakkaşname” book, which includes my miniatures, to our friends who came on the opening day of the exhibition. (2017)

Tİflİs Gürcİstan gençlİk kültür merkezİ

Tiflis-Gürcistan, Georgia Folklor Culture Center ve Marneuli bölgesi gençlik kültür merkezinde, Sergi, sunum ve atölye çalışmaları yaparak, sanatlarımızı gençlere anlattık. Yunus Emre Enstitüsünün davetlesi olarak yaptığımız çalışmalar yoğun ilgi gördü. (2015)

We organized exhibitions, presentations and workshops and explained our arts to the youth in Tbilisi-Georgia, Georgia folklore culture center and Marneuli region youth culture center. The work we did as the guest of Yunus Emre Institute attracted great attention. (2015)

“The History of Book Making” Abu Dhabi National Exhibition Center in Abu Dhabi.  

Abu Dhabi Kültür Bakanlığı’nın organize ettiği “kitap yapımının tarihi” sergisine, Dar Al-Baroudi yayınevinin davetlisi olarak katıldım. Kitap tarihinin minyatür bölümünü, geleneksel sanatın uygulamaları ile anlattım. Burada yoğun ziyaretciler, çekim ve röportajlar, workshop ve sunumlar ile programımız devam etti. (2015)

“The History of Book Making” Abu Dhabi National Exhibition Center in Abu Dhabi. I attended the “history of bookmaking” exhibition organized by the Abu Dhabi Ministry of Culture as the guest of Dar Al-Baroudi publishing house. I explained the miniature part of the history of the book with the practices of traditional art. Our program continued with a lot of visitors, shootings and interviews, workshops and presentations. (2015)