“Civilisation Beyond Time” sergİsİ

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Özbekistan” projesinde proje sanatçısı olarak yer aldım. Serginin İstanbul açılışından sonra ve Özbekistan’da açılış ve workshop aktivitelerinde bulundum. Büyük ilgi gördük. Özbekistan sergisi için çalıştığım Semerkant ve Hiva minyatürlerimin şehirlerini ayrıca Taşkent ve Buhara’yı bizzat ziyaret etme şansım oldu. (2019) 

A “Civilization Beyond Time” exhibition, Art Gallery of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan. I took part in Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Uzbekistan” project as a project artist. After the opening of the exhibition in Istanbul and in Uzbekistan, I participated in the opening and workshop activities. We got a lot of attention. I had the chance to personally visit the cities of my Samarkand and Khiva miniatures, as well as Tashkent and Bukhara, where I worked for the Uzbekistan exhibition. (2019)

Afganİstan-Türkİye Dostluk Günü

Afganistan-Türkiye Dostluk Günü” dolayısıyla, minyatür ve tezhip sanatı örneklerinden  oluşan sergi, Kabil Konsolosluğumuzda verilen bir davet ile açıldı. Dosluk günü kutlamaları Babürşah Sarayı’nda ki sergi ve konser ile devam etti. Benim için çok önemli olan şey, Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatını anlatan minyatürlerimle katıldığım bu sergiden sonra, Mevlananın doğduğu ve resmettiğim Belh şehrini ziyaret etme şansım oldu (2013)

On the occasion of the “Afghanistan-Turkey Friendship Day”, the exhibition consisting of examples of miniature and illumination art was opened with an invitation given at our Kabul Consulate. Friendship Day celebrations continued with an exhibition and concert at the Baburşah Palace. What is very important to me is that after I participated in this exhibition with my miniatures depicting the life of Mevlana Celaleddin Rumi, I had the chance to visit the city of Belh, where Mevlana was born and painted. (2013)

Algeria Festival of Miniature and Illumination

Algeria Festival of Miniature and Illumination, Cezayir’in Tarihi kenti Tlemcen’de düzenlenen uluslararası tezhip ve minyatür festivali ve yirmiden fazla ülkeden, sanatçı biraradaydık. İki defa katıldığım bu organizasyonda, sanatcı dostlarımızla beraber sanat ile ilgili bir çok paylaşımda bulunduk, farklı ülkelerden dostlar edindik ve kendi ülkemizin sanatını atölye çalışmaları ile anlattık .(2012)

Algeria Festival of Miniature and Illumination, the international illumination and miniature festival held in Tlemcen, the historical city of Algeria, and we were together with artists from more than twenty countries. In this organization that I attended twice, we shared a lot about art with our artist friends, we made friends from different countries and talked about the art of our country through workshops. (2012)