gençlerle çalışmalar

Gençlerle yaptığım çalışmalarımdan ikisini paylaşayım; Mimarhane grubu Tasarım Kafe egitimleri icerisinde, mimarlık ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler ile beraber atölye çalışmaları yaptik. Zoom üzerinden ve ayrıca yüzyüze gercekleşen atölye çalışmalarında sanatımızı anlattım ve beraber uygulamalar yaptık. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü öğrencilerine, davet üzerine minyatür sanatimizi anlattığım bir sunum gercekleştirdim ve ardından öğrenciler, Dilek hocalarının rehberliğinde proje dersi olarak İstanbul minyatürlerini mozaik sanatina uyguladılar.  (2022)

Let me share two of my work with young people; as part of the Design Cafe trainings of the Mimarhane group, we held workshops with students studying in architecture and design departments. I explained our art through Zoom and also in face-to-face workshops, and we practiced together. Upon invitation, I made a presentation about our miniature art to the students of Istanbul Aydın University Architectural Restoration Department, and then, under the guidance of their teachers, the students applied Istanbul miniatures to mosaic art as a lesson project. (2022)