“Civilisation Beyond Time” sergİsİ

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Özbekistan” projesinde proje sanatçısı olarak yer aldım. Serginin İstanbul açılışından sonra ve Özbekistan’da açılış ve workshop aktivitelerinde bulundum. Büyük ilgi gördük. Özbekistan sergisi için çalıştığım Semerkant ve Hiva minyatürlerimin şehirlerini ayrıca Taşkent ve Buhara’yı bizzat ziyaret etme şansım oldu. (2019) 

A “Civilization Beyond Time” exhibition, Art Gallery of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan. I took part in Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Uzbekistan” project as a project artist. After the opening of the exhibition in Istanbul and in Uzbekistan, I participated in the opening and workshop activities. We got a lot of attention. I had the chance to personally visit the cities of my Samarkand and Khiva miniatures, as well as Tashkent and Bukhara, where I worked for the Uzbekistan exhibition. (2019)