NAKKAŞNAME

Kişisel sergim “NAKKAŞNAME” 7 Ekim 2017  tarihinde Zeytinburnu Belediye’sinde açıldı ve sergi bir ay devam edecek. Minyatür sanatı ile tanışalı yirmi iki sene bitti ve bu yolculuk bana çok güzel dostlukları, farklı bakış açılarını, kendi tarih ve zenginliğimizi anlamayı, hayata dokunmanın zerafetini, kendimi ifade etme şansını, bildiğimi aktarmayı, paylaşmanın güzelliğini, gönül birlikteliğinin sanat olduğu bir dünyayı hediye etti. Minyatürlerimi içeren, “Nakkaşname” kitabımı ise sergi açılış günü gelen dostlarımıza hediye ettik (2017) 

My personal exhibition “NAKKAŞNAME” was opened in Zeytinburnu Municipality on 7 October 2017 and the exhibition continued for one month. Twenty-two years have passed since I met the art of miniature and this journey has given me wonderful friendships, different perspectives, an understanding of our own history and richness, elegance of touching life, the chance to express myself, conveying what I know, the beauty of sharing, and a world in which heart unity is an art. We presented my “Nakkaşname” book, which includes my miniatures, to our friends who came on the opening day of the exhibition. (2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s