bİr porsİyon sanat

“Bir Porsiyon Sanat” kitabını Düşbaz kitaplar yayına hazırladı, sevgili Fatma Berber ile Sümeyra Gümrah Teltik ise fikri ve emegiyle bu güzel eseri ortaya çıkardı, kendilerini çok tebrik ederim. Ben bu kitap icerisinde değerli isimlerle yeralmaktan, projeye dahil olmaktan ve sanat ile yemek sohbeti üzerinden kendi sanatımı anlatmaktan mutlu oldum.

Keyifle okunan güzel bir kitap olmuş ve dilerim her zaman seveni, okuyanı, kıymet vereni bol olsun.

Düşbaz books prepared the book “Bir Porsiyon Sanat” for publication, dear Fatma Berber and Sümeyra Gümrah Teltik created this beautiful work with their ideas and efforts, I congratulate them very much.

I am happy to take part in this book with valuable names and to talk about my own works through art and food conversation. A great book with an enthusiasm to be read.

@ftm.berber @biroradanbirburadan @erhan.altunay @zeyneporal1 @rafetarslan @korantemur @Murat_gulluoglu @gulcinanmac @gunseli_kato @Mansur.cem1 @Sinanbudeyri @Serhanbali @refikhakantalu @emrekartari @erennoyan @Okaytemizofficial @Asliperker @hakannbbicakci @baskomsernevzat @Ozlemkumrular74 @Sevin_okyay @tasciyanalin @Asyadadada @h.semihkaplanoglu @Simgegunsan @Mosyosokola @r.osmanserim

pandemİ dönemİ atölyem

Pandemi döneminde, atölyemde dinlenme zamanları böyle geçti gitti. Dostlarla içilen çay ile kahve eşliğinde sohbetler, okunan kitaplar, dinlenmek için yapılan küçük minyatürler ile kapalı kalınan günleri güzel hale getirmeyi başardık.

During the pandemic period, time passed like this in my workshop. We have succeeded in making the lock down days beautiful with conversations with friends, tea and coffee, book readings, and miniatures made for relaxation.

nusret çolpan sergİsİ

Değerli mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan hocamın eserlerinden oluşan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş, Nusret Çolpan” sergisi, Kadırga Sanat Galerisinde ve Fatih Belediyesi binasında bulunan Cam Küp Galeride ziyarete açıldı. Danışmanlığını yaptığım sergide, merhum Nusret hocamın iki ayrı sergi salonunda eserleri var.  Kadırga Sanat Galerileri’nde 40 adet minyatür tablo ile 19 eskizi ve Cam Küp Galeri’de 5 dijital uyarlama, 5 minyatür tablo, 2 eskiz ile 1 çini panosu bulunuyor. Hocamı her zaman hayırla yad ediyorum, sanatımıza çok değer katmıştır. Sergi için emek veren herkese teşekkür ederim. 2022

The exhibition “A Nakkaş Between Earth and Sky, Nusret Çolpan”, consisting of the works of my esteemed architect and miniature artist Nusret Çolpan, was opened to visitors at the Kadırga Art Gallery and the Glass Cube Gallery located in the Fatih Municipality building. In the exhibition that I am consulting, my late teacher Nusret has works in two separate exhibition halls. There are 40 miniature paintings and 19 sketches in Kadırga Art Galleries, and 5 digital adaptations, 5 miniature paintings, 2 sketches and 1 tile panel in Glass Cube Gallery. I always remember my teacher fondly, he added a lot of value to our art. Thank you to everyone who contributed to the exhibition. 2022

Türk Sanatının Yapı Taşları&Ardında İz Bırakanlar

Değerli hocalarım ile yeraldığım ‘Türk Sanatının Yapı Taşları’ ve sonrasında ‘Ardında İz Bırakanlar’  sergilerinin benim için ayrıca önemi, kıymetli bir kitabın içerisinde minyatür sanatımızı anlattığım bölüm ile yeralmak oldu. Emek veren herkese teşekkür ederim. 2017 ve 2018

The ‘Building Stones of Turkish Art’ and later ‘Those Who Leave Traces’ exhibitions, in which I took part with my esteemed professors, were also important for me to take part in the section where I explained our miniature art in a valuable book. Thank you to everyone who contributed. 2017 and 2018

İstanbul İllÜstrasyon günlerİ

İstanbul Illustration Days, geniş bir katılım ve dolu dolu sunum, sohbet, sanat üretimli, çok verimli bir toplantı oldu.  Le Vapeur Magique ile İstanbul boğazı üzerinde, deniz seyirli bol sanat çalışmalı iki gün geçirdik (2022)

Istanbul Illustration Days was a very productive meeting with a wide participation and full of presentations, conversation and artistic production. We spent two days with Le Vapeur Magique on the Bosphorus, with a sea view and lots of art work. (2022)

gençlerle çalışmalar

Gençlerle yaptığım çalışmalarımdan ikisini paylaşayım; Mimarhane grubu Tasarım Kafe egitimleri icerisinde, mimarlık ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler ile beraber atölye çalışmaları yaptik. Zoom üzerinden ve ayrıca yüzyüze gercekleşen atölye çalışmalarında sanatımızı anlattım ve beraber uygulamalar yaptık. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü öğrencilerine, davet üzerine minyatür sanatimizi anlattığım bir sunum gercekleştirdim ve ardından öğrenciler, Dilek hocalarının rehberliğinde proje dersi olarak İstanbul minyatürlerini mozaik sanatina uyguladılar.  (2022)

Let me share two of my work with young people; as part of the Design Cafe trainings of the Mimarhane group, we held workshops with students studying in architecture and design departments. I explained our art through Zoom and also in face-to-face workshops, and we practiced together. Upon invitation, I made a presentation about our miniature art to the students of Istanbul Aydın University Architectural Restoration Department, and then, under the guidance of their teachers, the students applied Istanbul miniatures to mosaic art as a lesson project. (2022)

Monaco  “Tarİhİ Denİz Harİtaları ve Akdenİz” Sergİsİ

Exposition ‘Artes Arines Historiques et Metiterrane’, Yatch Clup de Monaco, Monte Carlo.  Monaco  

“Tarihi Deniz Haritaları ve Akdeniz” Sergisi,  Ali Rıza İşipek küratörlüğünde hazırlandı.
Sergi için çalıştığım yirmi minyatür ile değerli sergide yer almaktan mutluyum. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen önemli davetliler ile Monaco Prensi II Albert ve şehrin ileri gelenleriyle beraber açılış oldu. Sergi Uluslararası Hidrografi Örgütü (international hydrography organisation IHO), Monako Oşinografi Müzesi (Oceanographic Museum of Monaco), TINA (the turkish foundadition of underwater archaeology), SSI (Space systems international monaco), Tüpraş, Vakko ve THY destekleri ile gerçekleşti. Ülkemiz için gurur verici bir organizasyon ile denizcilik tarihimiz anlatılmış oldu (2019)

Exposition Artes Arines Historiques et Metiterrane’, Yatch Club de Monaco, Monte Carlo, Monaco.

“Historical Nautical Charts and the Mediterranean” Exhibition was curated by Ali Rıza İşipek. I am happy to take part in the valuable exhibition with twenty miniatures that I worked on for the exhibition. The opening was held with important guests from Turkey and different countries of the world, including the Prince Albert II of Monaco and the notables of the city. The exhibition was held with the support of the International Hydrographic Organization (IHO), Monaco Oceanographic Museum of Monaco, TINA (the Turkish foundation of underwater archaeology), SSI (Space systems international Monaco), Tüpraş, Vakko and Turkish Airlines. Our maritime history was explained with an organization that makes our country proud. (2019)

“Civilisation Beyond Time” sergİsİ

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Özbekistan” projesinde proje sanatçısı olarak yer aldım. Serginin İstanbul açılışından sonra ve Özbekistan’da açılış ve workshop aktivitelerinde bulundum. Büyük ilgi gördük. Özbekistan sergisi için çalıştığım Semerkant ve Hiva minyatürlerimin şehirlerini ayrıca Taşkent ve Buhara’yı bizzat ziyaret etme şansım oldu. (2019) 

A “Civilization Beyond Time” exhibition, Art Gallery of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan. I took part in Eyüp Bahariye Mevlevihanesi “Uzbekistan” project as a project artist. After the opening of the exhibition in Istanbul and in Uzbekistan, I participated in the opening and workshop activities. We got a lot of attention. I had the chance to personally visit the cities of my Samarkand and Khiva miniatures, as well as Tashkent and Bukhara, where I worked for the Uzbekistan exhibition. (2019)